Foto: Den Elshorst Baarschot 

'zo erg zal ’t toch niet zijn ?’

Voor alle mensen in Oirschot en omgeving de Kempen, die gezond willen blijven in een gezonde leefomgeving.

zondag 11 maart 2018

Aanvang: 14.30 uur, toegang vrij
reserveren mogelijk :
GMOirschot@gmx.com
Cultureel Centrum De Enck, 
De Loop 67, 5688 EW Oirschot

Sprekers:
Jos vd Sande vm GGD-arts : de risiko's van Intensieve veehouderij (slides, pdf)
Artikel Omroep Brabant : 'Over 20 jaar is het gebeurd met de Brabantse veehouderij'
Interview Cafe Weltschmerz 45 min : "Intensieve veehouderij gevaarlijker dan kerncentrales"

 Vanessa Mommers : Inleiding luchtkwaliteit en waterkwaliteit (slides, pdf)
Artikel Brabantse MIlieufederatie : Ons Brabantse water: waterkwaliteit, stront aan de knikker?

Ricky de Veth : Landcooperatie Dal van de Kleine Beerze, een voorbeeld van een positief initiatief (slides, pdf)
Bestuurslid van Landbouwcooperatie "Dal van de kleine Beerze"

Waarom dit Symposium
De vele berichten in de pers, acties en bijeenkomsten in de regio maken duidelijk dat de vragen die er bestaan rond Milieu en Gezondheid in onze omgeving talrijk zijn. Dit is aanleiding voor het symposium op 11 maart in Oirschot, in een gebied dat raakt aan natuurgebieden als Kampina, Baest, Landschotseheide, Oirschotseheide, de Utrecht. Onlangs trok de gemeente Oirschot de vergunning voor de bouw van een megastal naast de Kampina terug. Wat is er eigenlijk aan de hand? Is er wel aanleiding voor zorgen?


Het is bekend dat de Peel en de Kempen wereldwijd de regio’s zijn met de meest intensieve  veehouderij uitgedrukt in dieren per km2. Mensen zijn onzeker en verontrust: waterwinpunten moesten afgelopen jaren worden gesloten in verband met vervuiling van het grondwater, de omvang van de mestproductie leidt tot fraude in verschillende vormen, Q-koorts,  fipronil, hepatitis E, MRSA . . . 
In ziekenhuizen krijg je een speciale behandeling als je stallen met varkens, kippen of vleeskalveren hebt bezocht. Huisartsen in de regio sturen verontrustende berichten uit.
Met een grootschalig onderzoek, dat huis aan huis uitgevoerd werd, hoopt buurgemeente  Reusel-De Mierden meer te weten te komen over de gezondheidseffecten door de aanwezigheid van veehouderijen. Duits onderzoek signaleert een drastische afname van aantal en soorten insecten in natuurgebieden met een verwijzing naar slechtere milieuverontreiniging en gebruik van bestrijdingsmiddelen in de landbouw. Genoeg aanleiding om je onzeker te gaan voelen…
Is er werkelijk reden tot ongerustheid? En zo ja: wat moet er gebeuren – of komt ’t vanzelf wel goed? En als er iets moet veranderen: wat kunnen wij zelf doen om bij te dragen?

Sprekers Vanessa Mommers (Brabantse Milieu Federatie) en Jos vd Sande (vm GGD arts) lichten de vraagstukken toe. Er is ook aandacht voor positieve ontwikkelingen: Riky de Veth presenteert de Landco÷peratie Dal van de Kleine Beerze. Intentie van de middag is een houvast te geven zo dat mensen emoties en feiten van elkaar kunnen scheiden.

De inzet van de middag is: met respect voor ieders mening bijdragen aan begrip en inzicht in de situatie en achtergronden van het ontstaan ervan. En natuurlijk wordt er vooruit gekeken: welke consequenties heeft de huidige situatie op dit moment en wat betekent het voor de toekomst?
Wat kunnen we er samen aan doen om onze leefomgeving te verbeteren en wat zou de overheid en het bedrijfsleven daarin kunnen betekenen? 
Het symposium wil bijdragen aan een open en brede dialoog  waarin gezondheid voor ons allen als primair belang centraal staat.
Het symposium is mogelijk dankzij een subsidie van de gemeente Oirschot.

Een vergelijkbaar symposium in Hilvarenbeek trok onlangs een volle zaal.
Het wordt druk, wil je zeker zijn van een plaatsje reserveer via GMOirschot@gmx.com, welkom!

Gezondheid Milieu Oirschot

Info: gezondheidmilieu.oirschot.org
Facebook: Groen Duurzaam Oirschot
Flyer : Symposium "zo erg zal 't toch niet zijn ?"
contact: GMOirschot@gmx.com

Als onze gezondheid je lief is : zorg dat je er bij bent.